“” 2022 : “” ” “

“” ” ” “” 2022 75 17 28 .

“” ɡ ” ” “” ɡ ޡ 82 .

“” ϡ “” ǡ .“” .

“” ” ” “” ” ” ̡ ” ” ” ” .

“” ” ” ” ” ɡ ɡ ” ” “” ” ” ” ” .